Informatie

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  • De wachtrijen aan de schoolpoort vermijden.
  • De plaatsen op een objectieve manier verdelen en zo de kans op een plaats in een school vergroten.
  • Een afspiegeling van de buurt waarin je woont in alle scholen van Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw bekomen.

Daarom wordt er niet meer rechtstreeks en chronologisch ingeschreven op de school zelf. Ouders moeten hun kind eerst aanmelden (kind registreren in het systeem). In een welbepaalde periode, de aanmeldingsperiode, worden alle aanmeldingen verzameld. Pas daarna worden de plaatsen verdeeld. Hieronder lees je hoe dat gebeurt.

WIE MOET AANMELDEN?

  • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen, moeten ze ook aanmelden in de aparte periode bestemd voor voorrangsgroepen.

  • Kleuters geboren in 2020:

Alle kinderen geboren in 2020 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2022-2023 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2023!

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar:

In onze regio zijn dat enkel kinderen die ingeschreven zijn in één van de kleuterscholen van Sancta Maria. In alle andere scholen zijn de kleuterschool en de lagere school één school en moeten kinderen niet opnieuw aangemeld worden voor een plaatsje in het 1ste leerjaar, tenzij ze van school willen veranderen.

  • Kinderen die van school willen veranderen.

Bij het ingeven van jouw schoolvoorkeuren registreer je niet de huidige school. Je blijft in deze school ingeschreven tot wanneer je zelf toestemming geeft om uit te schrijven.

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle basisscholen in Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het vanaf 1 juni 2022 inschrijven.

Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

HOE GA JE TE WERK?

 

1. Aanmelden

Je surft naar www.basisschool-aanmelden.be. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, bij voorkeur minstens 3. Dat is niet verplicht maar kan de kans op het vinden van een plaats vergroten. Het kiezen van slechts 1 school verhoogt de kans niet op het vinden van een plaats!

Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna pas afstand.

Hoe gebeurt dat? De aangemelde kinderen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze opgaven, dan de kinderen die de school als tweede keuze opgaven enz... Dan worden ze geordend (per schoolkeuze) op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. Enkel door Google Maps gekende straten, worden in aanmerking genomen. Daardoor komen kleine wegeltjes soms niet in aanmerking bij de berekening van de wandelafstand. 

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen en kinderen die op hetzelfde adres wonen) en kinderen van personeel van de school hebben alleen absolute voorrang in de aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen van 10 januari 2022 tem. 21 januari 2022. Je kan dus enkel aanmelden met voorrang in de aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen toegewezen op basis van afstand (wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het adres van de school).

 

2. Toewijzingsresultaat

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst. 

Wie in de voorrangsperiode aanmeldde ontvang het resultaat op 27/01/2022, wie in de reguliere periode aanmeldde ontvangt het resultaat op 21/04/2022.

 

3. Inschrijving in de school 

Tijdens de inschrijvingsperiode realiseer je de definitieve inschrijving in de toegewezen school. Je krijgt hiervoor nog instructies van de school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je toewijzing.

De inschrijvingsperiode voor kinderen behorende tot de voorrangsgroep loopt van 31/01/2022 tem 18/02/2022.

De andere aangemelde en toegewezen kinderen schrijven in vanaf 25/04/2022 tem 20/05/2022. 

 

4. Wat doen met een bericht van weigering? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch geregistreerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven indien een ander kind of toegewezen maar niet ingeschreven of uitgeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Deze plaats wordt bepaald op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. 

 

5. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 1 juni 2022

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks in de school. Alle andere voorrangsregels vervallen. Heel wat scholen zullen echter geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval registreert de school je op de wachtlijst en ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van het je kind op die wachtlijst.

Alle wachtlijsten blijven geldig t.e.m. 30/06/2023.